Innsats for miljøet


Vi gjør en innsatsFor miljøet

Som del av vår politikk innen kvalitet og miljø, og med sikte på å opprettholde et åpent forhold til interesserte grupper innen sektoren vår, presenterer vi her miljørelaterte opplysninger om anleggene våre gårder i løpet av året 2023.

Stolt Sea Farm promoterer åpenhet og med mål om å oppfylle standardene til Aquaculture Stewardship Council (ASC) for flyndrefisk, gjør vi offentlig tilgjengelig den relevante informasjonen som kreves, og som kan finnes her.

De miljømessige hovedaspektene som trekkes frem, kan deles i to: På den ene siden har vi forbruk av strøm, oksygen, tørrfôr, ferskvann og drivstoff, og på den andre påvirkning tilknyttet utslipp av potensiell forurensning til vann, grunnen eller atmosfæren. Basert på klassifisering av påvirkningene eller deres fravær, defineres følgende skala.

Send forespørsel om kopi av miljørelaterte opplysninger.

Lira

 • Forbruk40%
 • Utslipp11%

Quilmas

 • Forbruk40%
 • Utslipp5%

Merexo

 • Forbruk20%
 • Utslipp11%

Vilán

 • Forbruk40%
 • Utslipp1%

Couso

 • Forbruk60%
 • Utslipp5%

Palmeira

 • Forbruk40%
 • Utslipp1%

Cervo

 • Forbruk1%
 • Utslipp5%

Tocha

 • Forbruk40%
 • Utslipp11%

Hafnir

 • Forbruk40%
 • Utslipp1%

Anglet

 • Forbruk20%
 • Utslipp5%

Oye

 • Forbruk20%
 • Utslipp1%