Innsats for miljøet


Vi gjør en innsatsFor miljøet

Som del av vår politikk innen kvalitet og miljø, og med sikte på å opprettholde et åpent forhold til interesserte grupper innen sektoren vår, presenterer vi her miljørelaterte opplysninger om anleggene våre.

De miljømessige hovedaspektene som trekkes frem, kan deles i to: På den ene siden har vi forbruk av strøm, oksygen, tørrfôr, ferskvann og drivstoff, og på den andre påvirkning tilknyttet utslipp av potensiell forurensning til vann, grunnen eller atmosfæren.

Send forespørsel om kopi av miljørelaterte opplysninger.

 
Send forespørsel

Stolt Sea Farm vil bruke disse opplysningene til å ta kontakt med deg, svare på spørsmålene dine eller oppgi informasjonen som du ber om. Grunnlaget for dette er ditt samtykke, som du når som helst kan trekke tilbake.