Stolt Sea Farm arbeider med et nytt prosjekt innen I+D

Stolt Sea Farm gjennomfører et I+D-prosjekt med tittelen «Fremskritt innen vaksinering av flyndrefisker» (IDI-20160679), delfinansiert av CDTI og FEDER «En måte å skape Europa på» gjennom det flerregionale operative programmet for intelligent vekst 2014–2020.

Selskapets mål er å utvikle forebyggende tiltak for oppdrettet tunge og piggvar. Prosjektet gjennomføres i perioden fra 01.10.2016 til 30.09.2019 og stedet er Granja de Couso (Ribeira, A Coruña), et av oppdrettsanleggene til Stolt Sea Farm.

Det totale budsjettet for prosjektet er 976 474 €. Prosjektet finansieres delvis i form av tilbakebetalingspliktig støtte med renter på 510 202,44 €, mens andelen ikke-tilbakebetalingspliktig støtte er på 30 % til 52 %. 

For å gjennomføre prosjektet er det vedtatt samarbeidsavtaler med følgende forskningssentre: Universitetet i Santiago de Compostela, gruppe for iktyopatologi og gruppe for parasittimmunologi og legemiddelformer. Galicias teknologiske senter for fiskeoppdrett (CETGA).

Prosjektet gjennomføres med teknisk suksess og i et positivt samarbeidsmiljø.