Sinerxia program for internasjonalisering 2019-2020 – støtte fra IGAPE